لطفاً قبل از انجام نمونه‌گیری موارد زیر را مطالعه فرمائید:

•    مشخصات ثبت شده برروی برچسب نمونه را کنترل نمائید تا صحیح باشد.
•    هر روز در ساعت معینی حدود 5 گرم نمونه مدفوع را با چوبک مخصوص (آبسلانگ) درون ظرفی که از طرف آزمایشگاه در اختیار شما قرار داده شده بریزید و در اسرع وقت به آزمایشگاه منتقل نمائید و تا زمان انتقال در جای خنک نگهداری فرمائید. (نگهداری در دمای یخچال تا سه روز بلامانع می‌باشد.)
•    در صورتی که ظرف، حاوی مایع نگه دارنده باشد (فرمالین ده درصد) این ماده سمی بوده و از بوکردن، دست زدن یا دور ریختن آن خودداری نمائید. زیرا این مایع نگهدارنده تخم انگل‌ها و تک یاخته‌های روده‌ای است.
•    از 3 روز قبل از نمونه‌گیری از مصرف قرص آهن، گوشت قرمز، (بهتر است گوشت مرغ و یا ماهی هم مصرف نشود) شلغم، ترب، قارچ، سیب، تربچه، پرتغال، موز، طالبی، خربزه، هندوانه، انگور، مواد آنتی اکسیدان، آسپرین و ویتامین C خودداری کنید. (مطابق شکل زیر)

•    مراقب باشید آب، ادرار یا خون قاعدگی با نمونه مخلوط نشود.
•    اگر از داروی خاصی استفاده می‌کنید آزمایشگاه را مطلع سازید.
•    نمونه مدفوع را در ظرفی که در اختیارتان قرار داده شده بریزید و در اسرع وقت تحویل آزمایشگاه فرمایید.

ملاحظات ایمنی: چون مدفوع می‌تواند آلوه به باکتری، ویروس و یا انگل باشد در حمل آن دقت نمایید.

توجه شما به نکات یادشده باعث افزایش صحت ودقت آزمایش خواهدشد.