جهت انجام صحیح نمونه‌گیری ادرار در نوزادان و جلوگیری از تکرار نمونه‌گیری توجه شما را به نکات زیر جلب می‌نمائیم.

•    مشخصات ثبت شده برروی برچسب نمونه را کنترل نمائید تا صحیح باشد.
•    نمونه‌گیری ادرار در نوزادان توسط کیسه ادرار استریل صورت می‌گیرد برای استفاده بهتراز کیسه ادرارابتدا محل ادرار نوزاد را(ناحیه تناسلی) با آب ولرم و صابون(مخصوص نوزادان) شستشو  می دهند، به گونه ای که هیچ روغن، پودر بچه و صابون‌های حاوی لوسیون روی پوست محل شسته شده باقی نماند بهتر است خشک شدن محل شستشو در دمای آزاد صورت گیرد و از حوله، دستمال و مانند آن استفاده نشود.
•    در مورد نوزاد پسر شستن آلت تناسلی و اطراف آن کافی است ولی در مورد نوزادان دختر بهتر است ناحیه تناسلی و اطراف آن  تا مقعد شستشو داده شود. جهت وصل کردن کیسه ادرار استریل برای نوزاد پسر، لایه محافظ روی کیسه ادرار جدا شده و آلت تناسلی درون سوراخ کیسه قرار گیرد و محل چسب دار به اطراف محل آلت تناسلی چسبانده شود و برای نوزاد دختر لایه محافظ کیسه را جدا کرده و از قسمت تحتانی روی و اطراف ناحیه تناسلی را  بکشید تا چین‌های پوست باز شده و کیسه به دقت در اطراف این چین‌ها چسبیده شود، دقت فرمایید تا کیسه در تمام قسمت‌ها چسبیده شود.
•    پس از جمع آوری ادرار در کیسه، بلافاصله درون ظرف استریل(برای کشت ادرار) و یا ظرف یراستریل(برای سایر آزمایش‌ها) قرار دهید و حداکثر تا 2 ساعت به آزمایشگاه منتقل نمائید و درغیر اینصورت حداکثر تا 12 ساعت در دمای یخچال (◦c8-2) نگهداری نمائید.
•    اگر ازآنتی بیوتیک، پماد، کرم یا داروی خاصی استفاده می‌کنید قبل از نمونه‌گیری آزمایشگاه را مطلع سازید.
•    جهت انجام کشت های میکربی ازجمله کشت ادرار می بایست حداقل یک هفته از آخرین مصرف داروی آنتی بیوتیک گذشته باشد مگر درمواردی که بااطلاع پزشک معالج بیمار می باشد.

توجه شما به نکات یادشده باعث افزایش صحت ودقت آزمایش خواهدشد.