برای انجام برخی آزمایش‌ها در خون یا گاهی در ادرار نیاز به رعایت ناشتایی می‍‌باشد که به نکات زیر شما را راهنمایی خواهد کرد:

•    حداقل از سه روز قبل رژیم غذایی معمول داشته باشیدو به اندازه کافی از هیدرات‌های کربن، چربی و پروتئین استفاده نمایید و از فعالیت‌های شدید عضلانی خودداری فرمائید.
•    از 24 ساعت قبل از انجام آزمایش از خوردن مایعات بیش از حد پرهیز گردد.(در حد نیاز همیشگی مصرف گردد)
•    برای انجام چربی‌های خون و برخی آزمایش‌ها نیاز به 12 ساعت ناشتایی داریم که بهتر است ابتدای شب شام سبک میل گردد و حداکثر تا 2 ساعت بعد آب یا مایعات دیگر مثل چای صرف شود و روز بعد با 12 ساعت فاصله برای انجام آزمایش مراجعه گردد.
•    برای انجام آزمایش قند و برخی آزمایش‌ها حداکثر 8 ساعت ناشتایی نیاز می‌باشد که همانند موارد بالا می‌بایست رعایت شود.
•    در طول زمان ناشتایی از جویدن آدامس، کشیدن سیگار، استفاده از ترکیبات خوشبوکننده دهان قنددار خودداری شود.
•    استفاده از دارو مطابق تجویز پزشک بدون اشکال می‌باشد اما می‌بایست هنگام انجام آزمایش، آزمایشگاه را مطلع سازید.

توجه شما به نکات یادشده باعث افزایش صحت ودقت آزمایش خواهد شد.