لطفاً قبل از انجام نمونه‌گیری موارد زیررا مطالعه فرمائید:

•    مشخصات ثبت شده بر روی برچسب ظرف نمونه‌گیری را کنترل نمائید تا صحیح باشد.
•    روز و زمانی راجهت جمع آوری ادرار 12 ساعته انتخاب فرمائید که حتی‌الامکان در منزل یا جای ثابتی باشید و از فعالیت‍‌های فیزیکی شدید(دویدن، استرس، محرومیت از غذا، ورزش های سنگین و…)  خودداری نمائید.
•    خوردن و آشامیدن خود رادر شرایط متعادل نگهدارید، یعنی از چند روز قبل از غذای معمول وآب به اندازه کافی استفاده نمائید.
•    درصورت وجود ماده نگهدارنده در ظرف، مستقیما در ظرف آزمایشگاهی ادرار نکنید. چرا که ممکن است باعث سوختگی آلت شود. لذا توصیه می‌گردد از لیوان یکبار مصرف بزرگ برای انتقال نمونه به ظرف آزمایشگاه استفاده نمایید.
•    چندروز قبل از جمع آوری ادرار مصرف برخی غذاها، داروها و یا انجام کارهای تشخیص پزشکی مانند تزریق ماده حاجب در رادیولوژی و یا تزریق دارو اسکن اجتناب نمایید.
•    روز و زمانی را که به عنوان روز جمع آوری ادرار 12ساعته انتخاب می‌کنید از یک مبدا زمانی مثلا 8صبح شروع نمایید لذا 8ساعت ادرار خود را کاملا بیرون تخلیه کرده و از آن لحظه جمع آوری ادرار درون ظرف راشروع نمایید و تا 12ساعت بعد، یعنی 8شب; یا از 8شب تا 8صبح تمام ادرار را درون ظرفی که در اختیارتان قرار داده شده است خالی کنید.
•    لازم است ظرف ادرار 12ساعته در زمان جمع آوری در محل تاریک و خنک نگهداری شود و در اسرع وقت به آزمایشگاه منتقل گردد.
•    اگر از داروی خاصی استفاده می‌کنید آزمایشگاه را مطلع سازید.
•    درمدت زمان جمع‌آوری نمونه و در طی انتقال، ظرف نمونه‌گیری در درجه حرارت 8-2 ( دمای یخچال) و دور از نور نگه‌داری شود.

توجه شما به نکات یادشده باعث افزایش صحت ودقت آزمایش خواهد شد.