لطفاً قبل از انجام نمونه‌گیری موارد زیررا مطالعه فرمائید:

این آزمایش درموارد شک به بیماری دیابت، بیشتر در دوران بارداری و درزمانی که گلوکز ناشتا کمتر از140میلی گرم در دسی لیتر بوده انجام می‌شود این آزمایش فاقد صفت اختصاصی بودن است. یعنی تحت تاثیر رژیم غذایی، بیماری‌ها و متغیرهای مختلف قرار می‌گیرد. برای انجام این آزمایش دادن نمونه ادرار و بررسی آن از نظر وجود قند همراه با هربار خونگیری توصیه می‌شود.

توصیه‌های قابل ارایه به بیماران:

الف- قبل از نمونه‌گیری:
1-    مراجعه کننده محترم توجه داشته باشید که برای نمونه‌گیری حداقل 3الی4 ساعت باید در آزمایشگاه حضور داشته باشید که نمونه‌گیری بین ساعات 7تا 9 صبح شروع شود.
2-    سه روز قبل از نمونه‌گیری وعده‍‌های غذایی باید به گونه‌ای باشدکه بدن شما مقدار 300-200 گرم مواد قندی دریافت کرده باشد.
توجه: اگر درسه وعده غذایی که میان روز میل می‌کنید مقدار کافی نان و برنج موجود باشد این مقدار قند به بدن شما خواهد رسید، درغیر اینصورت میتوانید از موادی مانند خرما، کشمش، نان و برنج در وعده‌های غذایی استفاده کنید.
3-    صبح روز نمونه‌گیری 12 ساعت ناشتا باشید و مواد غذایی مصرف نکنید ولی به میزان لازم آب بنوشید. 8-4 ساعت قبل از نمونه‌گیری از انجام فعالیت خودداری کنید.
4-    از استعمال دخانیات و مصرف قهوه و الکل از 36 ساعت قبل از نمونه‌گیری خودداری نمایید.
5-    برای ادامه مصرف یا قطع مصرف داروها با پزشک معالج مشورت نمایید.
6-    در مورد مصرف دارو و یا تزریق انسولین صبح روز آزمایش و طی دوساعت انجام آزمایش با پزشک معالج هماهنگ نمایید.
ب- هنگام نمونه گیری:
1-    انجام نمونه‌گیری خون برای به دست آوردن قندخون ناشتا قبل ازمیل کردن شربت قند الزامیست.
2-    در طول زمان انجام نمونه‌گیری ورزش نکنید واز استعمال دخانیات پرهیز کنید.
3-    چنانچه شربت گلوکز خورده شده را استفراغ کردید حتما مسئول نمونه‌گیری را مطلع سازید.
4-    بعد ازمیل کردن شربت قند ممکن است دچار حالات سرگیجه، لرزش، دلواپسی، عرق کردن وضعف شوید که این حالات گذرا هستند، ولی چنانچه این حالات به طول انجامیدند، حتما مسئول نمونه‌گیری را مطلع سازید.
5-    پس از اتمام نمونه‌گیری می‌توانید غذای عادی روزانه خود را میل کنید.
6-    در برخی موارد دادن نمونه ادرار و ارزیابی آن از لحاظ وجود قند همراه هربار خونگیری توصیه می‌شود.
7-    شربت قندی و یا پودر گلوکز را که همکاران بخش نمونه‌گیری به شما می‌دهند در مدت 5 دقیقه بنوشید و بلافاصله فرد نمونه گیر را مطلع سازید، تا ساعات نمونه گیری شما را جهت مراحل نمونه‌گیری به صورت مکتوب به شما اعلام نماید.
8-    تا زمانی که نمونه‌گیری شما تمام نشده هیچ غذایی میل نکنید، ولی بهتر است آب بنوشید.

توجه شما به نکات یادشده باعث افزایش صحت ودقت آزمایش خواهدشد.