برای انجام نمونه‌گیری قارچی نیاز به آمادگی‌هایی می‌باشد که برای آگاهی توجه شما را به نکات زیر جلب می‌کنیم:

•    حداقل 48 ساعت قبل از انجام آزمایش (نمونه‌گیری) شستشوی پوست،مو و ناخن انجام نشده باشد.
•    حداقل 5 روز قبل از انجام آزمایش از داروی ضد قارچ به شکلی کرم، پماد، لوسیون و قرص استفاده نگردد(مگر مطابق تجویز پزشک)
•    از چند روز قبل از نمونه گیری ناخن، لاک ناخن استفاده نگردد.
•    از کرم چرب یا نرم کننده حداقل 24‌ساعت قبل از انجام نمونه‌گیری استفاده نشود.

توجه شما به نکات یادشده باعث افزایش صحت ودقت آزمایش خواهد شد.