لطفاً قبل از انجام نمونه گیری موارد زیر را مطالعه فرمائید:

•    مشخصات ثبت شده برروی برچسب نمونه را کنترل نمائید تا صحیح باشد.
•    ابتدا دست خود را با آب و صابون شستشو دهید، قسمت خارجی دستگاه تناسلی را با آب بشوئید ودقت فرمائید به خوبی باآب فراوان این کار انجام شود.  کمی منتظر بمانید تاخشک شده سپس قسمت اول ادرارخود را دور ریخته، وسط ادرار را حداقل 30 میلی لیتر (نصف ظرف ) درون ظرف بریزید، درب ظرف را بسته ودر محل مخصوص در آزمایشگاه قرار دهید. بهتر است ادرار اول صبح راجهت کشت ادرار جمع آوری کنید. توجه داشته باشید ظرف ادرار با پوست اطراف ناحیه تناسلی تماس پیدا نکند.
•    اگر ادرار را خارج ازآزمایشگاه تهیه کردیدو نمی توانید نمونه رادر اسرع وقت به آزمایشگاه منتقل کنید نمونه را با درب بسته در یخچال (8-2 درجه سانتیگراد ) نگهداری نموده و بعد از آن در اسرع وقت به آزمایشگاه منتقل نمائید.
•    اگر از آنتی بیوتیک، پماد، کرم یا داروی خاصی استفاده می کنید قبل از نمونه گیری آزمایشگاه را مطلع سازید.
•    اگر طی دو هفته قبل، دارو مصرف نموده اید حتما درمورد داروهای مصرفی خود قبل از نمونه‌گیری با آزمایشگاه مشورت نمائید.

توجه شما به نکات یادشده باعث افزایش صحت و دقت آزمایش خواهد شد.