راههای ارتباطی با ما

از طریق راههای زیر میتوانید به راحتی با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن تماس:

076 3225 3687

076 3225 3688

076 3225 3689

076 3225 3690

+98 902 424 1364

ایمیل :

ghariblaboratory@gmail.com

آدرس :

 چهار راه فاطمیه-به سمت چهار راه مرادی -روبه روی بانک ملت -کوچه بینش نهم -درمانگاه دکتر قریب-طبقه اول